K doplnění zábavy v bowlingových centrech dodáváme starodávnou hru Shuffleboard. Jedná se o absolutní novinku na českém trhu.


Účel hry
Účelem hry je šoupnout všechny 4 kameny střídavě s protihráčem tak, aby dosáhly co nejvyššího scóre, a to aniž by spadly do žlábku na konci stolu.

2 hráči – jak hrát
Hráči stojí na stejném konci stolu Shuffleboard. Hráči si hodí korunou nebo si jinak určí, kdo bude házet první kámen a jakou barvu kamenů bude mít. (Výhodou je házet jako poslední.) První hráč hodí svůj kámen směrem k druhé straně stolu, která se stává bodovaným koncem. Jeho protihráč potom hází svůj kámen podobným způsobem a snaží se shodit kámen prvního hráče. Hráči potom házejí střídavě, dokud nehodí všech 8 kamenů. Po jejich hození je dokončeno jedno kolo. Hráč, jehož vedoucí kámen je nejvzdálenější je vítězem kola. Scóre vítěze se sečte a zapíše se na výsledkovou tabuli. Hráči potom přejdou na druhou stranu stolu, kde jsou kameny. Hraje se další kolo, a to stejným způsobem jako první. Vítěz předcházejícího kola hází jako první. Hra pokračuje tak dlouho, dokud některý z hráčů nedosáhne 15 bodů.

4 hráči – jak hrát
Hrají 2 týmy po 2 hráčích. Každý hráč z týmu stojí na jednom konci stolu. Po hození korunou nebo jiném určení, který tým bude házet jako první a jakou barvu kamenů budou mít, hra začne stejným způsobem jako u hry dvou hráčů – první hráč hodí svůj kámen směrem k druhé straně stolu, která se stává bodovaným koncem. Protihráč, který je vedle něj potom hází svůj kámen podobným způsobem. Tito dva hráči potom střídavě hází, a to dokud nehodí všech 8 kamenů. Po jejich hození končí jedno kolo. Hráč, jehož vedoucí kámen je nejvzdálenější (od hráčů, kteří hráli kolo) je vítězem kola. Scóre vítěze se sečte a zapíše se na výsledkovou tabuli. Hráči, kteří jsou na druhé straně stolu (kde jsou kameny) odklidí kameny a začíná další kolo z jejich strany stolu a spoluhráč vítěze minulého kola hází jako první. Hra pokračuje tak dlouho, dokud některý z týmů nedosáhne 21 bodů.

Způsob bodování
Po hození všech kamenů je hráč, jehož vedoucí kámen je nejdále od hracího konce vítězem kola. Scóre vítěze = sečtou se hodnoty všech kamenů, které leží před kameny poraženého hráče. Body získává pouze vítěz kola.

Např.:
Pokud ČERVENÝ kámen je nejvzdálenější od hracího konce je tento kámen vítězný a pouze červený boduje. Určí se hodnota kamenů, které leží před vedoucím modrým kamenem. Ostatní červené kameny se nebodují. Pokud na stole nezůstane žádný modrý kámen, jsou všechny červené kameny bodované.


Hodnota bodovaných kamenů vítěze
Hodnota bodovaných kamenů vítěze závisí na tom, v jaké zóně leží. Rozdělujeme 3 zóny, a to TŘETÍ, DRUHOU a PRVNÍ plus čtvrtou bonusovou za kámen, který přesahuje přes konec stolu.

1. Kámen vítěze, který se dotkl nebo je před druhou čárou (viz obrázek) a neleží na první foul line, která je nejblíže hráči, leží v zóně 1 a získává 1 bod.

2. Kámen vítěze, který se dotkl nebo je před třetí čárou a neleží na druhé čáře, leží v zóně 2 a získává 2 body.

3. Kameny vítěze, které leží mezi třetí čárou a koncem stolu, ale neleží na třetí čáře a nepřesahují přes konec stolu získávají 3 body.

4. Kameny vítěze přesahující jakoukoliv částí přes okraj stolu se nazývají „Hanger“ nebo „Shipper“ a získávají 4 body.

5. Vítěz není v případě shody nebo pokud na hrací ploše nezůstane žádný kámen. Nepočítá se žádné scóre. V dalším kole se mění pořadí házejících.

6. Aby byl kámen správný, musí minout foul line, která je nejblíže hráči.

Házení kamenůHráč stojí na konci stolu a dívá se na protější stranu. Jemně položí kámen na povrch hracího pole, a to lesklou a rovnou kovovou stranou dolů. Potom uchopí kámen mezi palec a ukazováček. Druhou, neházející ruku může mít pro lepší stabilitu na okraji stolu.

Nastavte ruku směrem, kterého chcete dosáhnout, potom šoupněte kámen ve směru pohybu ruky a zápěstí. Síla hodu závisí na tom, jak daleko má být kámen šoupnut. KÁMEN SE NEHÁŽE, mohl by poškodit vysoce naleštěný dřevěný povrch hracího pole. Kámen se může šoupat z obou stran stolu, jakoukoliv rukou, i ze středu stolu. Většina hráčů upřednostňuje střílení z bočních stran stolu, kdy se prostředník a prsteník dotýká okraje hrací plochy. Při házení kamenů se snažte být co nejvíce soustředění. Vyhněte se strnulých nebo trhaných pohybů.